καταπιστεύω

καταπιστεύω (AM)
1. πιστεύω πολύ, έχω τυφλή πίστη σε κάποιον, έχω πεποίθηση σε κάποιον ή σε κάτι («καταπιστεύω ταῑς ἰδίαις δυνάμεσι», Πολ.)
2. εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον
3. φρ. α) «καταπιστεύομαι ὑπό τινος» ή «καταπιστεύομαι τινί» — μέ εμπιστεύεται κάποιος, γίνομαι αντικείμενο εμπιστοσύνης από κάποιον («ταῑς Μούσαις καταπεπιστευμένος» — που τόν έχουν εμπιστευθεί οι Μούσες, Φάλαρ.)
β) «καταπιστεύομαι τι» — μού εμπιστεύεται κάποιος κάτι («καταπιστευθεὶς τὰ της πόλεως χρήματα», Φώτ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α)-* + πιστεύω «εμπιστεύομαι»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • καταπιστεύω — trust pres subj act 1st sg καταπιστεύω trust pres ind act 1st sg καταπιστεύω trust pres subj act 1st sg καταπιστεύω trust pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύετε — καταπιστεύω trust pres imperat act 2nd pl καταπιστεύω trust pres ind act 2nd pl καταπιστεύω trust pres imperat act 2nd pl καταπιστεύω trust pres ind act 2nd pl καταπιστεύω trust imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) καταπιστεύω trust imperf ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύει — καταπιστεύω trust pres ind mp 2nd sg καταπιστεύω trust pres ind act 3rd sg καταπιστεύω trust pres ind mp 2nd sg καταπιστεύω trust pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύομεν — καταπιστεύω trust pres ind act 1st pl καταπιστεύω trust pres ind act 1st pl καταπιστεύω trust imperf ind act 1st pl (homeric ionic) καταπιστεύω trust imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύοντα — καταπιστεύω trust pres part act neut nom/voc/acc pl καταπιστεύω trust pres part act masc acc sg καταπιστεύω trust pres part act neut nom/voc/acc pl καταπιστεύω trust pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύουσιν — καταπιστεύω trust pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καταπιστεύω trust pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) καταπιστεύω trust pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καταπιστεύω trust pres ind act 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύσαντα — καταπιστεύω trust aor part act neut nom/voc/acc pl καταπιστεύω trust aor part act masc acc sg καταπιστεύω trust aor part act neut nom/voc/acc pl καταπιστεύω trust aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπιστεύσομεν — καταπιστεύω trust aor subj act 1st pl (epic) καταπιστεύω trust fut ind act 1st pl καταπιστεύω trust aor subj act 1st pl (epic) καταπιστεύω trust fut ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπίστευε — καταπιστεύω trust pres imperat act 2nd sg καταπιστεύω trust pres imperat act 2nd sg καταπιστεύω trust imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) καταπιστεύω trust imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπεπιστευμένον — καταπιστεύω trust perf part mp masc acc sg καταπιστεύω trust perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.